วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การวิจารณ์ข่าว

การวิจารณ์ข่าว

กระทรวงศึกษาเตรียมร่างกม.ทรงผมนักเรียนใหม่
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการออกหนังสือเวียน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียน ว่า ได้ดูหนังสือเวียนที่ได้เสนอมา เพื่อจะแจ้งเน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2518 แล้ว แต่เนื่องจากหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวมีกฎหมายหลายฉบับ หากไม่อ้างอิงให้ครบทุกฉบับ เวลาอ่านอาจจะสับสนได้ ตนจึงปรับแก้หนังสือเวียนส่วนหนึ่ง และเพิ่มเติมกฎหมายประกาศคณะปฏิวัติเข้า ไปให้เข้าใจถึงที่มาและที่ไปอย่างถูกต้อง และจะส่งให้ปรับแก้ภายใน 1 - 2 วันนี้ คาดว่าจะแจ้งหนังสือเวียนไปถึงโรงเรียนทั่วประเทศได้ภายในสัปดาห์นี้
ทั้งนี้ การเน้นย้ำเรื่องทรงผมเพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้อง และในขณะเดียวกัน อยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะยกร่างกฎกระทรวงใหม่ เกี่ยวกับเรื่องทรงผมต่างๆ ซึ่งผู้ที่ให้ความคิดเห็นมา จะเป็นประโยชน์ และได้รวบรวมไว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การไว้ทรงผมของนักเรียนนั้น หากใครอยากจะไว้ทรงเดิม อย่างการไว้ผมทรงไถข้างเกรียนแบบเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไร

1 ความคิดเห็น:

  1. ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะว่าการไว้ผมยาวก็ดูมีระเบียบไปอีกแบบ ส่วนนักเรียนที่เคยไว้ผมสั้นก็จะได้ไว้ผมยาว และได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยเช่น การแต่งตัวเดินขบวนต่างๆ

    ตอบลบ